top of page

Historie poděbradské  jízdárny ...

Místo, kde stojí dnešní jízdárna, sloužilo od 16. století jako císařská obora.

 

V roce 1893, požádal knížete Spolek poděbradských velocipedistů o vybudování velocipedistické dráhy.

 

Po smrti knížete v roce 1916 byl pozemek prodán společnosti tehdejších uhličitých lázní za účelem cvičiště pro letní tělocvik.

 

Po 2. světové válce (na místě dnešní malé stáje) nechaly lázně vybudovat letní provizorní přístřešek k provozování jízd na koni pro lázeňské hosty. Koně tehdy zapůjčil pražský jezdecký klub V Cípu z Prahy 2.

 

V září roku 1949 se spojili pánové Jaroslav Vrchota se správcem školního statku panem Staňkem za účelem založení jezdeckého Sokola.

Začalo tedy jednání s vedením místního Sokola a pražským oddílem V Cípu o zapůjčení koní pro zahájení provozu.

 

Poděbradský jízdní Sokol byl založen 15. 3. 1950 a vojenské velitelství přepsalo dva koně. Jmenovali se Bajkal a Válec a od soukromých dárců k nim přibylo dalších sedm koní téhož roku.

 

 

Důležitá data

1950 Vznik poděbradského jízdního Sokola dne 15. 3. Ještě téhož roku se zde konají první závody ve skocích do stupně „T“ a v drezuře.

 

1951-1952 přestavba stáje, šatny, klubovny, místnosti pro ošetřovatele

 

1953 postavena dřevěná sedlovna a sklad, provedena přestavba stájí. Započalo se s výstavbou kryté haly (použity součásti vazníků z demolice poděbradského mostu, hala plně slouží dodnes)

 

1959 započala výstavba boxových stájí, kolbiště, ohrazení a valu

 

1966 severní přístavba kryté haly, dnešní klubovna, šatny, kotelna a restaurace

 

1973 dostavba kolbiště a tribuny (400 míst), soudcovská věž

 

1974 říjnový požár, vyhořela půda se senem v přední budově jízdárny

 

1978 zahájena obnova po požáru

 

1981 velká povodeň

 

1998 začátek spolupráce Roberta Kopeckého s TJ Dukla – výcvik pětibojařů

 

2000 – 2006 hostování světového poháru v parkurovém skákání CSIO

 

2006 stoletá povodeň

 

2008 jezdecký klub pronajímá areál manželům Kopeckých

 

2013 prodej jízdárny manželům Kopeckých, vzniká Jezdecký klub Obora Poděbrady

 

Nejúspěšnější jezdci

1954 – 1957             Dagmar Trunečková

1955                           Věra Hroudová

1960 – 1964              Antonín Svoboda

1976                           Jana Píšová

1980 – 1983              Martin Píša

1981 – 1986              Blanka Prokešová

1986 – 1996             Rudolf Michl

1990 – 1996             Robert Kopecký

1990 – současnost   Ilona Kopecká (roz. Pavelková)

 

S jízdárnou jsou také spjaté známé osobnosti, jako jsou Marta Kubišová, Luděk Munzar, Jiří Pecháček a David Svoboda.

 

Jezdecký klub získal za léta činnosti mnoho významných vítězství a ocenění v Čechách i v zahraničí.

 

Několik let po sobě hostoval nejvýznamnější mezinárodní závody CSIO v parkurovém skákání.

 

Od roku 1998, pod vedením Roberta Kopeckého, v Poděbradech trénují pětibojaři TJ Dukla včetně zlatého olympionika Davida Svobody.

 

Od 1.7. 2013 je areál jízdárny v soukromém vlastnictví manželů Kopeckých, kteří se zavázali k zachování tradice a úspěchů klubu s novým názvem Jezdecký klub Obora Poděbrady.

bottom of page